ขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในโอกาสได้รับรางวัล "แพทย์ดีเด่นแพทยสภา" ประจำปี 2563

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(125) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)