ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมรายการ “ร่วมใจคนไทย สู้ภัยโควิด 19” คลายล็อก จ.น่าน จังหวัดปลอดผู้ติดเชื้อโควิด โดยผู้ร่วมรายการ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(263) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)