เชิญชวนชาว รพ.น่าน ทุกคน ร่วมรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา นัดหมาย จากงานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคมนะครับ

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(309) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)