เชิญชวนพี่น้องชาวโรงพยาบาลน่าน และประชาชนชาวน่านทุกท่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกัน กับกิจกรรมเสวนาไวรัสตับเอักเสบบีและซี

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(72) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)