เชิญชวนพี่น้องชาวโรงพยาบาลน่าน พี่น้อง อสม. และประชาชนชาวน่านทุกท่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกัน กับกิจกรรม "ก้าวท้าใจ season 1" เดิน-วิ่ง 60 วัน

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(49) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)