รพ.น่าน ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้าแบนสารพิษอันตราย...ถ้าไม่หยุดใช้วันนี้ คนที่คุณรัก อาจเป็นรายต่อไป !!!

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(759) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)