อย่าเชื่อการทดสอบเห็ดด้วยวิธีต่างๆ เพราะไม่เป็นความจริง

เมื่อ วันพุธที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2019 อ่าน(974) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)