โครงการ “ecobrick” ลดปัญหาขยะพลาสติก สู่การรักษาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลน่าน

เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(294) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)