รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์และนักจิตวิตยาคลินิค

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.นักกายภาพบำบัด  1 อัตรา

2.นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา

3.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2020 อ่าน(305) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)