ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscope Knee) จำนวน 6 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ผ่าตัดผ่านกล้องส่องตรวจ (Arthoscope Knee) จำนวน 6 รายการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 อ่าน(76) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)