ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) โรงพยาบาลน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 อ่าน(319) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)