ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti-HCV จำนวน 18,000 เทสต์

น้ำยาตรวจวิเคราะห์ไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti-HCV จำนวน 18,000 เทสต์

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 อ่าน(66) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)