ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(119) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)