ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(314) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)