รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครอย่างครบถ้วน และนำเอกสารการสมัครงานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนรับใบสมัคร

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(65) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)