รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครอย่างครบถ้วน และนำเอกสารการสมัครงานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนรับใบสมัคร

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2019 อ่าน(241) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)