รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ

รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2019 อ่าน(268) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)