ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 17 เรื่อง " หมู่เฮามาฮู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันเต๊อะ" วันศุกรที่ 20 20 กย.2562

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 17 เรื่อง " หมู่เฮามาฮู้จักมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกันเต๊อะ"  วันศุกรที่ 20 20 กย.2562 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว ชั้น 5 ตึกสิริเวชรักษ์ รพ.น่าน จ.น่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2019 อ่าน(283) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)