ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2019 อ่าน(420) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)