ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว RN PN NA

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

2 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(316) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)