ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคาจัดซื้อแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคาจัดซื้อแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 28 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(159) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)