ประกาศประกวดราคาซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์ สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบน้ำบริสุทธิ์ สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ ชุด

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(118) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)