ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 62 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

จ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 62 รายการ  วงเงิน 4,500,000 บาท

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(110) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)