ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(164) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)