รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ไตรมาส 1-4 พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลน่าน ไตรมาส 1-4 พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(161) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)