ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๐ เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓๐ เครื่อง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(160) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)