ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตน์ จำนวน 1 คัน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(47) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)