ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน จำนวนประมาณ 1,300 ราย

จ้างเหมาบริการสลายนิ่วในระบบปัสสาวะ ของผู้ป่วยโรงพยาบาลน่าน จำนวนประมาณ 1,300 ราย เป็นวงเงิน 3,341,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(85) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)