ประกาศประกวดราคาชุดทดสอบความไวของสารต้าน จุลชีพ Antimicrobial Susceptibility Test จำนวน 3,๐๐๐ เทสต์ พร้อม ราคากลางและคุณลักษณะ

ประกาศประกวดราคาชุดทดสอบความไวของสารต้าน จุลชีพ Antimicrobial Susceptibility Test จำนวน 3,๐๐๐ เทสต์ พร้อม ราคากลางและคุณลักษณะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(85) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)