ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครัั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(428) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)