การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(425) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)