รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

กรุณาอ่านประกาศรับสมัครงานอย่างละเอียด และเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนรับใบสมัคร

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(101) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)