ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(142) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)