รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2019 อ่าน(176) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)