รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโรงพยาบาลน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2019 อ่าน(183) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)