บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(543) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)