ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) ลูกจ้างประจำ

ประกาศผลการประเมินครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) ลูกจ้างประจำ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(531) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)