ประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ของลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (พนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า)

ประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ของลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ (พนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2019 อ่าน(468) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)