เลื่อนวัน ประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ของลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

เลื่อนวัน ประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ของลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(434) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)