รับสมัครลูกจ้างประจำสังกัดโรงพยาบาลน่าน เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า

รับสมัครลูกจ้างประจำสังกัดโรงพยาบาลน่าน เพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส2/หัวหน้า

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(483) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)