ประกาศประกวดราคจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดฯ(สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)

จ้างก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(195) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)