รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 อ่าน(361) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)