ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลิ่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

จ้างบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลิ่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 30 ราย วงเงิน  4,500,000 บาท

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(159) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)