ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยฯ (โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)

จ้างก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(134) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)