ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(381) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)