ประกาศประกวดราคาถุงบรรจุเลือด ชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml. ที่มีชุดถุงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ

ประกาศประกวดราคาถุงบรรจุเลือด ชนิด 4 ถุง ขนาด 450 ml. ที่มีชุดถุงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือด พร้อมราคากลางและคุณลักษณะ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(152) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)