ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล5 (โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่www.gprocurement.go.th)

ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(81) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)