ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารแฟลตพักพยาบาล3(โดยดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.gprocurement.go.th)

ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(117) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)