ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้อวน้ำผู้ป่วยสามัญ4ชั้น อาคารประชารักษ์

ก่อสร้าง

 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2019 อ่าน(106) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)