ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 อ่าน(384) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)